نوع اسید آمینه در مکملمهرداد غفاریمهرداد غفارینوع اسید آمینه در مکمليكشنبه 14 ارديبهشت 1399ترکیب اسیدهای آمینه‌ی یک مکمل پروتئینی مهم است که برای ورزشکار مدنظر قرار بگیرد...
تاثیر افزایش سرعت اکسایش اسید آمینه بر فعالیت هوازیمهرداد غفاریمهرداد غفاریتاثیر افزایش سرعت اکسایش اسید آمینه بر فعالیت هوازیسه‌شنبه 9 ارديبهشت 1399افزایش سرعت اکسایش اسیدآمینه؛ تاثیر آن بر انرژی هوازی هنگام فعالیت ورزشی طولانی مدت...
ویتامین ث (C)فاطمه کریمیانفاطمه کریمیانویتامین ث (C)سه‌شنبه 10 تير 1399ویتامین ث (C) تنها از راه غذا وارد بدن می گردد.
گندزداهای شیمیاییفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانگندزداهای شیمیاییيكشنبه 24 فروردين 1399گندزداهای شیمیایی به صورت پودر، مایع و گاز مورد استفاده قرار می گیرند.
4 نتیجه