مرحله نوزادیفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانمرحله نوزادیيكشنبه 18 خرداد 1399انتقال از زندگی داخل رحمی به زندگی خارج رحمی حادثه‌ای مهیج است که...
بیشتر زندگی کنیم...سپیده اصلانسپیده اصلانبیشتر زندگی کنیم...چهارشنبه 27 فروردين 1399سپیده دم تصویر شب را ظاهر میکند. اما در تاریکی چیزهایی دیده ام که در عکس نیست. اطراف عکس غایب است.(گروس عبدالملکیان)
نشان یین و یانگ چه می گوید؟بابک ارجمندیبابک ارجمندینشان یین و یانگ چه می گوید؟پنجشنبه 7 فروردين 1399ما انسان‌ها دنیای خود را با صفاتی چون خوب و بد، زیبا و زشت، عشق و نفرت، نرم و زبر، روشن و تاریک و ... وصف می‌کنیم
قدرت بخششفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانقدرت بخششچهارشنبه 28 اسفند 1398ماها در زندگی مون ممکنِ کاری کردیم که لطمه ای خوردیم و صدمه ای دیدیم و
میخوای الماس باشی یا ذغال سنگ؟!فاطمه کریمیانفاطمه کریمیانمیخوای الماس باشی یا ذغال سنگ؟!دوشنبه 26 اسفند 1398میدونستین جنس الماس از کربنِ و جنس ذغال سنگ هم از کربن!...
زندگی!بابک ارجمندیبابک ارجمندیزندگی!چهارشنبه 21 اسفند 1398در دنیایی که مرگ شکارچی آن است، فرصتی برای تأسف و شک نیست. فقط برای تصمیم گرفتن وقت است
نظمفاطمه کریمیانفاطمه کریمیاننظمسه‌شنبه 6 اسفند 1398بی نظمی مسری است و انتشار پیدا می کند
موفقیتفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانموفقیتسه‌شنبه 6 اسفند 1398مدیریت در ابهام های زندگی در اراده و اداره کردن است.
کاراته و زندگیعلی باباخانیعلی باباخانیکاراته و زندگیچهارشنبه 30 بهمن 1398کاراته از قدیمی ترین سبک های رزمی در جهان محسوب می شود...
9 نتیجه