اثرات فیزیولوژیکی الکل در ورزشکارانمهرداد غفاریمهرداد غفاریاثرات فیزیولوژیکی الکل در ورزشکارانالکل یا دقیق تر اتانول، ماده‌ای است که مثل کاهش دهنده فیزیولوژیکی عمل می‌کند...
الکل و ورزشمهرداد غفاریمهرداد غفاریالکل و ورزشالکل بر روی ورزش‌های هوازی آشکارتر است؛ کار چرخه کربس را مختل می‌کند و لاکتات تولیدی را افزایش می‌دهد....
تاثیر استفاده از الکل در ورزشمهرداد غفاریمهرداد غفاریتاثیر استفاده از الکل در ورزشنکات اصلی بیانیه کالج آمریکایی پزشکی ورزشی درباره استفاده از الکل در ورزش‌...
گندزداهای شیمیاییفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانگندزداهای شیمیاییگندزداهای شیمیایی به صورت پودر، مایع و گاز مورد استفاده قرار می گیرند.
ضدعفونی به روش داخلی و جراحی (اِسکراب دست)فاطمه کریمیانفاطمه کریمیانضدعفونی به روش داخلی و جراحی (اِسکراب دست)از مهم ترین و اساسی ترین روش های پیشگیری از عفونت و کنترل انتقال عفونت، رعایت بهداشت دست هاست...
5 نتیجه