دریاچه‌کویر؛ دوستی با طبیعتبوم لاگ بوم لاگ دریاچه‌کویر؛ دوستی با طبیعتقدرت گرفته از وب‌افزار بوم لاگ
بوم لاگ شما را به دیدن فیلم مستند دریاچه کویر دعوت می کندبوم لاگ بوم لاگ بوم لاگ شما را به دیدن فیلم مستند دریاچه کویر دعوت می کندلطفا در خانه بمانید و ۱۶۰۰ کیلومتر/۴ روز سفر را در ۴۵:۴۵ دقیقه با ما ببینید
ما عاشق طبیعتیم!بابک ارجمندیبابک ارجمندیما عاشق طبیعتیم!ما انسانها برای هزاران سال در برابر طبیعتی که ما را احاطه کرده و حقیقتا ما هم بخشی از آن هستیم، ناتوان بوده ایم. اکنون، به نظر می رسد بر چیزهای بیشتری در طبیعت چیره شده ایم. با این حال، همچنان با خودخواهی و شتابان، بطور بی رحمانه ای برای نابودی طبیعتی که متعلق به نسل های آینده نیز هست، تلاش می کنیم.
نمای ایران؛ پورتال جامع گردشگری ایرانبوم لاگ بوم لاگ نمای ایران؛ پورتال جامع گردشگری ایرانقدرت گرفته از وب‌افزار بوم لاگ
4 نتیجه