توصیه های ایمنی ورزش کردن برای بیماران قلبیفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانتوصیه های ایمنی ورزش کردن برای بیماران قلبیدوشنبه 8 ارديبهشت 1399رعایت ایمنی در انجام تمرین های ورزشی برای بیماران قلبی ضروری است...
اصول ورزشی در بیماران دیابتیفاطمه کریمیانفاطمه کریمیاناصول ورزشی در بیماران دیابتیيكشنبه 7 ارديبهشت 1399رعایت ایمنی در انجام تمرین های ورزشی برای بیماران دیابتی ضروری است...
آیا می توان حلقه های جدایی امان با محیط را ترمیم کنیمسپیده اصلانسپیده اصلانآیا می توان حلقه های جدایی امان با محیط را ترمیم کنیمچهارشنبه 3 ارديبهشت 1399در قرن گذشته، به تدریج از زنجیره حیاتی که با محیط و طبیعت داشته ایم خارج شده و در یک تصمیم تدریجی به این نتیجه رسیده ایم که به تنهایی و با تسلط بر دایره زندگی می توانیم ادامه دهیم.
تفاوت ورزشکاران مقیم در ارتفاعات و سطح دریا از لحاظ استقامتیمهرداد غفاریمهرداد غفاریتفاوت ورزشکاران مقیم در ارتفاعات و سطح دریا از لحاظ استقامتیدوشنبه 1 ارديبهشت 1399ورزشکاران استقامتی پس از چندین سال زندگی و تمرین در ارتفاعات بیش از 5000 فوت (1524 متر) _ دست‌خوش سازگاری‌های...
بیشتر زندگی کنیم...سپیده اصلانسپیده اصلانبیشتر زندگی کنیم...چهارشنبه 27 فروردين 1399سپیده دم تصویر شب را ظاهر میکند. اما در تاریکی چیزهایی دیده ام که در عکس نیست. اطراف عکس غایب است.(گروس عبدالملکیان)
عدم تعادل مایعات و الکترولیتفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانعدم تعادل مایعات و الکترولیتچهارشنبه 27 فروردين 1399بی تحرکی باعث عدم تعادل مایعات و الکترولیت در بیمار می شود.
گندزداهای شیمیاییفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانگندزداهای شیمیاییيكشنبه 24 فروردين 1399گندزداهای شیمیایی به صورت پودر، مایع و گاز مورد استفاده قرار می گیرند.
گندزداهای فیزیکی و شیمیاییفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانگندزداهای فیزیکی و شیمیاییشنبه 23 فروردين 1399گندزداها به دو گروه فیزیکی و شیمیایی تقسیم می شوند.
وایا مدیا؛ پرورش ایده هابوم لاگ مدیریت محتوابوم لاگ مدیریت محتواوایا مدیا؛ پرورش ایده هاجمعه 22 فروردين 1399قدرت گرفته از وب‌افزار بوم لاگ
مه آلودگی صبحگاهسپیده اصلانسپیده اصلانمه آلودگی صبحگاهچهارشنبه 20 فروردين 1399مه خیال انگیز است یا وهم آور...
دریاچه‌کویر؛ دوستی با طبیعتبوم لاگ مدیریت محتوابوم لاگ مدیریت محتوادریاچه‌کویر؛ دوستی با طبیعتيكشنبه 17 فروردين 1399قدرت گرفته از وب‌افزار بوم لاگ
دسته بندی انواع ایزوله معمولیفاطمه کریمیانفاطمه کریمیاندسته بندی انواع ایزوله معمولیيكشنبه 17 فروردين 1399انواع ایزوله معمولی
63 نتیجه 123 از 645