رژیم دیابتیفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانرژیم دیابتیافراد دیابتی علاوه بر سه وعده اصلی به تعدادی میان وعده بخصوص میان وعده پیش از خواب احتیاج دارند.
رژیم مایعاتفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانرژیم مایعاتبیمارانی که دچار تنگی مری و یا التهاب معده و عمل جراحی بودند ار رژیم مایعات استفاده می شود.
انواع رژیم های کالری برنامه غذاییفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانانواع رژیم های کالری برنامه غذاییرژیم های همراه با تغییر در محتوای کالری برنامه غذایی به کم کالری و پر کالری تقسیم می شود.
انواع رژیم غذایی با پروتئین تغییر یافته (diet protein modified)فاطمه کریمیانفاطمه کریمیانانواع رژیم غذایی با پروتئین تغییر یافته (diet protein modified)رژیمی که مقدار خاصی از پروتئین را تجویز نموده یا مقدار یک پروتئین و اسید آمینه را محدود می نماید.
انواع رژیم های پروتئینیفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانانواع رژیم های پروتئینییک رژیم غذایی باید متعادل، متناسب و متنوع باشد...
رژیم غذایی پر فیبرفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانرژیم غذایی پر فیبررژیمی که حدود ۲۰ تا ۳۵ گرم فیبر رژیمی یا بیشتر به ازای هر ۱۰۰۰ کالری را در روز تامین می کند.
13 Rows,1 of 323