باد صبا و پیام رسانیسپیده اصلانسپیده اصلانباد صبا و پیام رسانیيكشنبه 14 ارديبهشت 1399باد صبا در شعر حافظ، نقش خبر رسانی یک سویه و گاهی دو سویه را دارد.
سعدی، شاعر و معلم اخلاقبوم لاگ مدیریت محتوابوم لاگ مدیریت محتواسعدی، شاعر و معلم اخلاقچهارشنبه 21 اسفند 1398سعدی، این شاعر شورمند، منادی اخوت انسانی و مبشر عدالت اجتماعی است.
2 نتیجه