ویتامین دفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانویتامین دچهارشنبه 11 تير 1399ویتامین د به وسیله هوای آزاد و نور خورشید و اشعه ماوراء بنفش به دست می آید.
نور آفتاب و پیری پوستفاطمه کریمیانفاطمه کریمیاننور آفتاب و پیری پوستسه‌شنبه 30 ارديبهشت 1399یکی از اصلی ترین دلیل پیری پوست، قرار گرفتن بیش از حد در معرض نور آفتاب است...
گندزداها و پاک کننده هافاطمه کریمیانفاطمه کریمیانگندزداها و پاک کننده هادوشنبه 18 فروردين 1399وجود میکروب ها و اجرام بیماری زا در محیط زندگی و قدرت تکثیر و سرعت انتقال آن ها
ضدعفونی به روش داخلی و جراحی (اِسکراب دست)فاطمه کریمیانفاطمه کریمیانضدعفونی به روش داخلی و جراحی (اِسکراب دست)شنبه 16 فروردين 1399از مهم ترین و اساسی ترین روش های پیشگیری از عفونت و کنترل انتقال عفونت، رعایت بهداشت دست هاست...
4 نتیجه