دریاچه‌کویر؛ دوستی با طبیعتبوم لاگ بوم لاگ دریاچه‌کویر؛ دوستی با طبیعتقدرت گرفته از وب‌افزار بوم لاگ
ما عاشق طبیعتیم!بابک ارجمندیبابک ارجمندیما عاشق طبیعتیم!ما انسانها برای هزاران سال در برابر طبیعتی که ما را احاطه کرده و حقیقتا ما هم بخشی از آن هستیم، ناتوان بوده ایم. اکنون، به نظر می رسد بر چیزهای بیشتری در طبیعت چیره شده ایم. با این حال، همچنان با خودخواهی و شتابان، بطور بی رحمانه ای برای نابودی طبیعتی که متعلق به نسل های آینده نیز هست، تلاش می کنیم.
زنبورزدگیفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانزنبورزدگیسفر در دل طبیعت لذت بخش است، اما باید مراقب گزیدگی نیش حشرات باشیم...
آیا می توان حلقه های جدایی امان با محیط را ترمیم کنیمسپیده اصلانسپیده اصلانآیا می توان حلقه های جدایی امان با محیط را ترمیم کنیمدر قرن گذشته، به تدریج از زنجیره حیاتی که با محیط و طبیعت داشته ایم خارج شده و در یک تصمیم تدریجی به این نتیجه رسیده ایم که به تنهایی و با تسلط بر دایره زندگی می توانیم ادامه دهیم.
یادگیرنده باش!فاطمه کریمیانفاطمه کریمیانیادگیرنده باش!سازمان یادگیرنده، قابل دستیابی ست! همگی ما، یک یادگیرنده و یک آموزنده هستیم...
هنر خاکی یا زمینی چیست؟بوم لاگ بوم لاگ هنر خاکی یا زمینی چیست؟یکی از گرایش های هنر مفهومی است که از اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 در امریکا پدیدار شد.
یک نکته از عکاسیبوم لاگ بوم لاگ یک نکته از عکاسیهنر عکاسی پر است از نکته و تکنیک، یکی از مهم ترین آن ها نور است.
نمای ایران؛ پورتال جامع گردشگری ایرانبوم لاگ بوم لاگ نمای ایران؛ پورتال جامع گردشگری ایرانقدرت گرفته از وب‌افزار بوم لاگ
8 نتیجه