طراحی نشانهبوم لاگ مدیریت محتوابوم لاگ مدیریت محتواطراحی نشانهيكشنبه 4 اسفند 1398در بین کاربردها و تخصص های طراحی گرافیک، طراحی نشانه، کاری نسبتا مشکل تر و شگرف تراز بقیه موضوعات گرافیکی است.
ترندهای طراحی لوگو در سال ۲۰۲۰ (۳)بوم لاگ مدیریت محتوابوم لاگ مدیریت محتواترندهای طراحی لوگو در سال ۲۰۲۰ (۳)يكشنبه 27 بهمن 1398نمونه‌های تصویری ترندهای طراحی لوگو...
ترندهای طراحی لوگو در سال ۲۰۲۰ (۲)بوم لاگ مدیریت محتوابوم لاگ مدیریت محتواترندهای طراحی لوگو در سال ۲۰۲۰ (۲)يكشنبه 27 بهمن 1398نمونه‌هایی تصویری برای ترندهای طراحی لوگو...
ترندهای طراحی لوگو در سال ۲۰۲۰بوم لاگ مدیریت محتوابوم لاگ مدیریت محتواترندهای طراحی لوگو در سال ۲۰۲۰دوشنبه 21 بهمن 1398طراحی لوگو اصول و قواعد مشخصی دارد؛ با این وجود در هر سال ترندهایی در این زمینه مطرح می‌شود.
بوم‌لاگ و قابلیت نقشهعلی باباخانیعلی باباخانیبوم‌لاگ و قابلیت نقشهجمعه 6 فروردين 1400بوم‌لاگ فقط یک سایت نیست! درج پست روی نقشه...
نوشتار به مثابه تصویربوم لاگ مدیریت محتوابوم لاگ مدیریت محتوانوشتار به مثابه تصویرسه‌شنبه 13 اسفند 1398استفاده دوگانه از معنای نوشتاری و ساختار بصری می تواند امکان ارتباطی یکتایی را ایجاد کند.
مشخصات فنی نشانه هابوم لاگ مدیریت محتوابوم لاگ مدیریت محتوامشخصات فنی نشانه هاسه‌شنبه 6 اسفند 1398مشخصات فنی نشانه ها اطلاعاتی است که بیشتر به کار طراحان می خورد؛ زیرا این قسمت عبارت است از نحوه ی اجرای فنی و گرافیکی یک فکر که چگونه باید تجسم تصویری پیدا کند.
پوستر و جایگاه آنبوم لاگ مدیریت محتوابوم لاگ مدیریت محتواپوستر و جایگاه آنچهارشنبه 30 بهمن 1398در حالی که پوستر را باید یکی از سنتی ترین و ماندنی ترین فرم های طراحی گرافیک (به واسطه استفاده آسان و ابتدایی از متن و تصویر و تکنیک های چاپ) دانست، لکن با این وجود پوستر یکی از موثرترین، خلاقانه ترین و به یاد ماندنی ترین رسانه هایی است که شیوه ارتقا و اعتلای زمان و فناوری را مدیریت می کند.
8 نتیجه