آماده شدن برای مسابقه در ارتفاعمهرداد غفاریمهرداد غفاریآماده شدن برای مسابقه در ارتفاعسه‌شنبه 13 خرداد 1399مسابقه دادن یا تفریح کردن در ارتفاع متوسط تا زیاد به برخی آمادگی‌ها نیاز دارد تا آثار منفی ارتفاع به حداقل برسد...
بهداشت مادران و نوزادانفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانبهداشت مادران و نوزاداندوشنبه 12 خرداد 1399حفظ سلامت و پرورش استعداد و توانایی های مادران شاخه‌ای از بهداشت جامعه است.
نوشیدن آب بیش از اندازه در فعالیت ورزشیمهرداد غفاریمهرداد غفارینوشیدن آب بیش از اندازه در فعالیت ورزشیيكشنبه 11 خرداد 1399نوشیدن آب بیش از اندازه می‌تواند به افزایش حجم خون (هیپر ولمی) منجر شود...
زنبورزدگیفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانزنبورزدگیيكشنبه 11 خرداد 1399سفر در دل طبیعت لذت بخش است، اما باید مراقب گزیدگی نیش حشرات باشیم...
عملکرد استقامتی در سرمامهرداد غفاریمهرداد غفاریعملکرد استقامتی در سرماشنبه 10 خرداد 1399اکسیژن مصرفی بیشینه و زیر بیشینه با قرار گرفتن حاد (کوتاه مدت) در معرض دماهای سرد تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند...
کاهش حجم تمرین قدرتیمهرداد غفاریمهرداد غفاریکاهش حجم تمرین قدرتیچهارشنبه 7 خرداد 1399حجم تمرین قدرتی می‌تواند با کاهش تعداد نوبت‌های اجرا شده، تعداد تکرارهای هر نوبت، و یا تکرار تمرین کاهش یابد...
نور آفتاب و پیری پوستفاطمه کریمیانفاطمه کریمیاننور آفتاب و پیری پوستسه‌شنبه 30 ارديبهشت 1399یکی از اصلی ترین دلیل پیری پوست، قرار گرفتن بیش از حد در معرض نور آفتاب است...
وعده های غذایی پس از مسابقهمهرداد غفاریمهرداد غفاریوعده های غذایی پس از مسابقهدوشنبه 29 ارديبهشت 1399زمان‌بندی تغذیه پس از فعالیت می‌تواند بر نتیجه مسابقه یا تمرین اثر‌گذار باشد....
رعایت بهداشت پوستفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانرعایت بهداشت پوستيكشنبه 28 ارديبهشت 1399برای پیشگیری از عوارض پوستی توجه به رعایت اصول بهداشتی اهمیت خاصی دارد...
وعده غذایی مناسب پیش از مسابقهمهرداد غفاریمهرداد غفاریوعده غذایی مناسب پیش از مسابقهشنبه 27 ارديبهشت 1399وعده غذیی مناسب قبل از فعالیت ورزشی باعث افزایش عملکرد در هر نوع رویداد ورزشی می‌شود...
وعده غذایی نامناسب پیش از مسابقهمهرداد غفاریمهرداد غفاریوعده غذایی نامناسب پیش از مسابقهچهارشنبه 24 ارديبهشت 1399ترکیب و زمانبندی وعده‌های غذایی قبل از مسابقه می‌تواند بر عملکرد استقامتی تاثیر گذارد...
وعده‌های غذایی مسابقهمهرداد غفاریمهرداد غفاریوعده‌های غذایی مسابقهسه‌شنبه 23 ارديبهشت 1399هدف وعده غذایی قبل و بعد از مسابقه عبارت است از افزایش عملکرد در مسابقه و کمک به بازیافت...
96 نتیجه 123 از 845