اثرات کافئین در ورزشمهرداد غفاریمهرداد غفاریاثرات کافئین در ورزشسه‌شنبه 10 تير 1399کافئین عملکرد ورزشکاران را هنگام دوچرخه سواری و دوهای شدید کوتاه مدت افزایش می‌دهد...
آثار کافئین بر بدنمهرداد غفاریمهرداد غفاریآثار کافئین بر بدندوشنبه 9 تير 1399کافئین آثار گوناگونی بر روی عملکردهای هورمونی، متابولیکی، عضلانی، قلبی - عروقی و کلیوی دارد...
کافئینمهرداد غفاریمهرداد غفاریکافئینيكشنبه 8 تير 1399کافئین، یکی از پر مصرف‌ترین مواد در سرتاسر دنیا به شمار می‌رود که آثار دارویی و آثار روان‌گردانی دارد...
رنگ و بوهای غیرطبیعی ادرارفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانرنگ و بوهای غیرطبیعی ادراردوشنبه 2 تير 1399تغییر رنگ و بو ادرار تحت تأثیر عوامل مختلفی است.
4 نتیجه