هنر خاکی یا زمینی چیست؟بوم لاگ بوم لاگ هنر خاکی یا زمینی چیست؟یکی از گرایش های هنر مفهومی است که از اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 در امریکا پدیدار شد.
1 نتیجه