ریبوفلاوین (ویتامین ب ۲)فاطمه کریمیانفاطمه کریمیانریبوفلاوین (ویتامین ب ۲)دلیل انتخاب این نام، رنگ زرد این ویتامین که ناشی از وجود حلقه فلاوینی در ساختمان آن می‌باشد.
بیماری کاوازاکیفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانبیماری کاوازاکیاین بیماری یک واسکولیت سیستمیک حاد با علت ناشناخته است.
سالمندآزاریفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانسالمندآزاریسازمان جهانی بهداشت سالمندآزاری را خشونت علیه حقوق انسانی سالمند می‌داند و
بیماران زخم معدهفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانبیماران زخم معدهبیمارانی که مبتلا به زخم معده هستند از درد معده رنج می برند...
تغییرات اسکلتی عضلانیفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانتغییرات اسکلتی عضلانیمحدودیت در حرکت بیمار باعث تغییرات اسکلتی عضلانی او می شود.
بوم لاگ شما را به دیدن فیلم مستند دریاچه کویر دعوت می کندبوم لاگ بوم لاگ بوم لاگ شما را به دیدن فیلم مستند دریاچه کویر دعوت می کندلطفا در خانه بمانید و ۱۶۰۰ کیلومتر/۴ روز سفر را در ۴۵:۴۵ دقیقه با ما ببینید
7 Rows,1 of 22