شاید لازم باشد راه مان را تغییر دهیم!بابک ارجمندیبابک ارجمندیشاید لازم باشد راه مان را تغییر دهیم!من فکر می‌کنم؛ باید با قناعت و منصفانه‌تر با هر آنچه ما را احاطه کرده است، برخورد کنیم.
خود مراقبتیفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانخود مراقبتیسلام و عیدتون مبااارک و تن تون همیشه سلامت:)
در دریای پرتلاطم اقتصادی آینده چگونه می توان زنده ماند؟بابک ارجمندیبابک ارجمندیدر دریای پرتلاطم اقتصادی آینده چگونه می توان زنده ماند؟بشریت، روزهای تاریخی‌یی را تجربه می‌کند و احتمالا در حال گام نهادن در مسیری تازه‌یست و تنها با تفکر عمیق و گسترده‌تر از پیش می‌تواند بر مشکلات پیشرویش چیره گردد!
مبارزه با روزگار کروناییعلی باباخانیعلی باباخانیمبارزه با روزگار کروناییهمانطور که قبلا هم گفته شد، این نیز بگذرد...
بودن یا نبودن، مساله این استعلی باباخانیعلی باباخانیبودن یا نبودن، مساله این استتا به امروز که این متن را می نویسمبیش از ۱۴۰ هزار نفر به کووید ۱۹ مبتلا شده اند...
ویروس کوروناعلی باباخانیعلی باباخانیویروس کورونادستورالعمل جامع خود مراقبتی و ایمنی در خصوص ویروس کورونا...
7 Rows,1 of 22