آماده شدن برای مسابقه در ارتفاعمهرداد غفاریمهرداد غفاریآماده شدن برای مسابقه در ارتفاعسه‌شنبه 13 خرداد 1399مسابقه دادن یا تفریح کردن در ارتفاع متوسط تا زیاد به برخی آمادگی‌ها نیاز دارد تا آثار منفی ارتفاع به حداقل برسد...
وعده های غذایی پس از مسابقهمهرداد غفاریمهرداد غفاریوعده های غذایی پس از مسابقهدوشنبه 29 ارديبهشت 1399زمان‌بندی تغذیه پس از فعالیت می‌تواند بر نتیجه مسابقه یا تمرین اثر‌گذار باشد....
وعده غذایی مناسب پیش از مسابقهمهرداد غفاریمهرداد غفاریوعده غذایی مناسب پیش از مسابقهشنبه 27 ارديبهشت 1399وعده غذیی مناسب قبل از فعالیت ورزشی باعث افزایش عملکرد در هر نوع رویداد ورزشی می‌شود...
وعده غذایی نامناسب پیش از مسابقهمهرداد غفاریمهرداد غفاریوعده غذایی نامناسب پیش از مسابقهچهارشنبه 24 ارديبهشت 1399ترکیب و زمانبندی وعده‌های غذایی قبل از مسابقه می‌تواند بر عملکرد استقامتی تاثیر گذارد...
وعده‌های غذایی مسابقهمهرداد غفاریمهرداد غفاریوعده‌های غذایی مسابقهسه‌شنبه 23 ارديبهشت 1399هدف وعده غذایی قبل و بعد از مسابقه عبارت است از افزایش عملکرد در مسابقه و کمک به بازیافت...
فراخوان جشنواره فیلم کوتاه زادگاهبابک ارجمندیبابک ارجمندیفراخوان جشنواره فیلم کوتاه زادگاهجمعه 8 اسفند 1399جشنواره فیلم کوتاه زادگاه - نمای ایران - با حمایت بوم لاگ از ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ آغاز می‌شود
7 نکته برای ورزشکاران در خوردن کافئینمهرداد غفاریمهرداد غفاری7 نکته برای ورزشکاران در خوردن کافئینچهارشنبه 11 تير 1399ورزشکارانی که به خوردن کافئین عادت ندارند و آن را یک کمک ارگوژنیکی در نظر می‌گیرند...
7 نتیجه