ویتامین ای (E)فاطمه کریمیانفاطمه کریمیانویتامین ای (E)يكشنبه 15 تير 1399ویتامین‌ ای (E) یکی از ویتامین های محلول در چربی است.
تیامین (ویتامین ب 1)فاطمه کریمیانفاطمه کریمیانتیامین (ویتامین ب 1)چهارشنبه 4 تير 1399نیاز روزانه انسان به تیامین یک تا سه میلی گرم است.
نظریه اکسپرسیون رنگبوم لاگ مدیریت محتوابوم لاگ مدیریت محتوانظریه اکسپرسیون رنگچهارشنبه 21 اسفند 1398فرآیندهای بصری، الکترومغناطیسی و شیمیایی در چشم و مغز همواره با فرآیندهای دنیای روان شناختی همراه است.
انتزاع در هنربوم لاگ مدیریت محتوابوم لاگ مدیریت محتواانتزاع در هنرپنجشنبه 15 اسفند 1398در معنای عام، جدا کردن صفت یا خاصیت مشترک میان چند چیز و تأکید بر این وجه مشترک است.
چکیده نگاری یا stylization در هنربوم لاگ مدیریت محتوابوم لاگ مدیریت محتواچکیده نگاری یا stylization در هنردوشنبه 12 اسفند 1398بازنمایی ویژگی های اساسی و بازشناختنی چیزهای طبیعی بر طبق یک شیوه قراردادی
هنر خاکی یا زمینی چیست؟بوم لاگ مدیریت محتوابوم لاگ مدیریت محتواهنر خاکی یا زمینی چیست؟پنجشنبه 8 اسفند 1398یکی از گرایش های هنر مفهومی است که از اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 در امریکا پدیدار شد.
بوم لاگ مدیریت محتوابوم لاگ مدیریت محتوا"پسر پنج ساله من هم همین کار را می‌تواند انجام دهد."شنبه 3 اسفند 1398بسیار خوب اگر هنر این است، من هم می‌توانم همین کار را انجام دهم. این کامل‌تر از طراحی یک بچه نیست... .
یک نکته از عکاسیبوم لاگ مدیریت محتوابوم لاگ مدیریت محتوایک نکته از عکاسیدوشنبه 21 بهمن 1398هنر عکاسی پر است از نکته و تکنیک، یکی از مهم ترین آن ها نور است.
8 نتیجه