تأثیر پروهورمون بر بدنمهرداد غفاریمهرداد غفاریتأثیر پروهورمون بر بدنچهارشنبه 29 مرداد 1399در مسیرهای بیوسنتز طبیعی بدن که به تولید تستوسترون منجر می‌شود فراورده‌های میانجی وجود دارند.
هورمون‌ها و ورزشمهرداد غفاریمهرداد غفاریهورمون‌ها و ورزشچهارشنبه 22 مرداد 1399برخی هورمون‌ها بر سنتز پروتئین عضله اثر می‌گذارند که به افزایش توده عضلانی منجر می‌شوند...
ریبوفلاوین (ویتامین ب ۲)فاطمه کریمیانفاطمه کریمیانریبوفلاوین (ویتامین ب ۲)شنبه 7 تير 1399دلیل انتخاب این نام، رنگ زرد این ویتامین که ناشی از وجود حلقه فلاوینی در ساختمان آن می‌باشد.
پروهورمون چیست؟مهرداد غفاریمهرداد غفاریپروهورمون چیست؟سه‌شنبه 20 خرداد 1399در مسیرهای بیوسنتز طبیعی بدن که به تولید تستوسترون منجر می‌شوند، فراورده‌های میانجی وجود دارند...
زنبورزدگیفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانزنبورزدگیيكشنبه 11 خرداد 1399سفر در دل طبیعت لذت بخش است، اما باید مراقب گزیدگی نیش حشرات باشیم...
5 نتیجه