باد صبا و پیام رسانیسپیده اصلانسپیده اصلانباد صبا و پیام رسانیيكشنبه 14 ارديبهشت 1399باد صبا در شعر حافظ، نقش خبر رسانی یک سویه و گاهی دو سویه را دارد.
ارتباط چیست؟بوم لاگ مدیریت محتوابوم لاگ مدیریت محتواارتباط چیست؟دوشنبه 12 اسفند 1398عمل ارتباط برقرار کردن می تواند از طریق کلمات، حروف، پیام ها، کنفرانس ها، مکاتبه ها و دیگر راه ها انجام پذیرد.
2 نتیجه