گندزداهای شیمیاییفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانگندزداهای شیمیاییيكشنبه 24 فروردين 1399گندزداهای شیمیایی به صورت پودر، مایع و گاز مورد استفاده قرار می گیرند.
گندزداهای فیزیکی و شیمیاییفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانگندزداهای فیزیکی و شیمیاییشنبه 23 فروردين 1399گندزداها به دو گروه فیزیکی و شیمیایی تقسیم می شوند.
عوامل موثر در میزان تأثیر گندزداهافاطمه کریمیانفاطمه کریمیانعوامل موثر در میزان تأثیر گندزداهاسه‌شنبه 19 فروردين 1399درباره مکانیسم عمل گندزداها، مهمترین نظریه این است که گندزداها با آنزیم میکروب ها تداخل پیدا می کنند و آنزیم را از کار می اندازد.
گندزداها و پاک کننده هافاطمه کریمیانفاطمه کریمیانگندزداها و پاک کننده هادوشنبه 18 فروردين 1399وجود میکروب ها و اجرام بیماری زا در محیط زندگی و قدرت تکثیر و سرعت انتقال آن ها
4 نتیجه