حملات رایانه ای قسمت دومعلی باباخانیعلی باباخانیحملات رایانه ای قسمت دوميكشنبه 27 بهمن 1398بدافزارها یا Malware برنامه هایی مخرب هستند که به سیستم های کامپیوتری شما نفوذ می کنند و می توانند به اطلاعات شما دسترسی پیدا کنند یا باعث اخلال در عملکرد برنامه های شما شوند.
1 نتیجه