مبارزه با روزگار کروناییعلی باباخانیعلی باباخانیمبارزه با روزگار کروناییيكشنبه 25 اسفند 1398همانطور که قبلا هم گفته شد، این نیز بگذرد...
شاید لازم باشد راه مان را تغییر دهیم!بابک ارجمندیبابک ارجمندیشاید لازم باشد راه مان را تغییر دهیم!سه‌شنبه 5 فروردين 1399من فکر می‌کنم؛ باید با قناعت و منصفانه‌تر با هر آنچه ما را احاطه کرده است، برخورد کنیم.
خود مراقبتیفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانخود مراقبتیدوشنبه 4 فروردين 1399سلام و عیدتون مبااارک و تن تون همیشه سلامت:)
دریای پرتلاطم اقتصاد آیندهبابک ارجمندیبابک ارجمندیدریای پرتلاطم اقتصاد آیندهچهارشنبه 28 اسفند 1398بشریت، روزهای تاریخی‌یی را تجربه می‌کند و احتمالا در حال گام نهادن در مسیری تازه‌یست و تنها با تفکر عمیق و گسترده‌تر از پیش می‌تواند بر مشکلات پیشرویش چیره گردد!
بودن یا نبودن، مساله این استعلی باباخانیعلی باباخانیبودن یا نبودن، مساله این استجمعه 23 اسفند 1398تا به امروز که این متن را می نویسمبیش از ۱۴۰ هزار نفر به کووید ۱۹ مبتلا شده اند...
ویروس کوروناعلی باباخانیعلی باباخانیویروس کورونادوشنبه 5 اسفند 1398دستورالعمل جامع خود مراقبتی و ایمنی در خصوص ویروس کورونا...
6 نتیجه