گندزداها و پاک کننده ها

گندزداها و پاک کننده ها
وجود میکروب ها و اجرام بیماری زا در محیط زندگی و قدرت تکثیر و سرعت انتقال آن ها از فرد بیمار به شخص سالم و توانایی در آلوده کردن غذا و سایر نیازمندی های روزمره انسان، دانشمندان را به این اندیشه واداشت که در مقابل دشمن نامرئی انسان، درصدد کشف راه های از بین بردن آن ها باشد که یکی از این روش های عمده، کاربرد گندزداها (عامل فیزیکی یا شیمیایی که عوامل بیماری زا را بین می برد) علیه میکروب و دیگر اجرام بیماری زا است. توجه: بعضی عوامل از نظر مکانیسم، شباهت زیادی با گندزداها دارند ولی خاصیت گندزدایی ندارند مانند برودت (سرما). این عوامل را ضد فساد می گویند زیرا وظیفه اینگونه عوامل تنها جلوگیری از رشد و تکثیر میکروب ها است و قدرتی در مورد نابودی میکروب ها ندارند. امروزه ثابت شده که اگر انسان طالب غذای سالم، آب آشامیدنی بهداشتی و محیط پاک است، باید استفاده از گندزداها را مورد توجه قرار دهد و از این مواد به طور صحیح و به قدر کافی در موارد لزوم استفاده کند. منتظر پُست های بعدیم در این موضوع باشید:) 00
فاطمه | دوشنبه 18 فروردين 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید