تغییرات در متابولیسم کربوهیدرات چربی ها و پروتئین ها

  • تغییرات در متابولیسم کربوهیدرات چربی ها و پروتئین ها
  • تغییرات در متابولیسم کربوهیدرات چربی ها و پروتئین ها
  • تغییرات در متابولیسم کربوهیدرات چربی ها و پروتئین ها
ادامه داشتن استراحت بیمار در تخت برای بیمار، فعالیت های لوزالمعده مانند قدرت بدن در تحمل گلوکز را کاهش می یابد. تولید انسولین برای پایین آوردن گلوکز سرم کافی نیست. همانطور که پروتئین ها در سوخت وساز هستند نیتروژن به عنوان محصول نهایی تولید می شود. تعادل نیتروژن شاخص قابل اطمینانی در استفاده از پروتئین تهیه می کند. تعادل منفی نیتروژن زمانی اتفاق می افتد که دفع آن بیشتر از جذب باشد. تعادل منفی نیتروژن بیمار را مستعد مشکلاتی در درمان زخم و رشد نسوج طبیعی می کند. کاهش حرکت منجر به کاهش درصد چربی بدن و از دست رفتن توده بدن (1) می شود. 10
فاطمه | سه‌شنبه 26 فروردين 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید