بیشتر زندگی کنیم...

بیشتر زندگی کنیم...
ترس ها، وزنه های کوچک و بزرگی هستند که هر‌ روز طبق عادت به پاهای کوچکمان قفل میزنیم. گاهی معلول ذهن خویش می شویم و در جا می‌ما‌نیم، ماه ها و سال ها و ... در این روزهای نو، با بیشترین تحولات روحی زندگی خود روبرو هستیم. هراس های گذشته کناری رفته اند و با ترس های بسیار جدی روبرو هستیم. خیال جاودانه بودن رخت بر بسته و درک میکنیم مسافری کوچکی بوده ایم در این کره خاکی، که هر لحظه شاید باید رخت سفر بر بندیم. با احوال این روزهای خود چگونه کنار می آیید؟ زنجیر های ذهنی شما در این روزها شکسته شده یا سنگین تر و محکم تر شده است... نحوه کارکرد شما، تا حد زیادی به فلسفه ذهنی شما بستگی دارد. بیایید نظر کوچکی به دریچه نگاه دسته ای از فیلسوفان یونانی بیاندازیم. رواقیان، که حدود ۳00 سال پیش از میلاد در آتن می زیستند. آن ها اعتقاد داشتند تمام فرآیند های طبیعی، مثل بیماری و مرگ، تابع قوانین بی چون و چرای طبیعت‌اند. انسان بنابراین باید سرنوشت خود را بپذیرد. هیچ تصادفی روی نمیدهد. همه چیز از روی ضرورت است، پس سرنوشت که رسید و در زد، شکایت دیگر فایده ای ندارد. به نظر آنان انسان باید رویداد های زندگی خویش را بی هیاهو بپذیرد.(دنیای سوفی/یوستین گردر) همه ما با اندکی اندیشه، می توانیم با صداقت اعتراف کنیم. نظم بسیار پیچیده ای در اطراف ما حاکم است و مطابق آن هیچ کفشدوزک کوچکی بی جهت بال نمیزند. به هر حال باید بپذیریم که توانایی ما در کنترل تحرکات طبیعت و محیط اطرافمان غیر ممکن است. پس بیایید در این روزها بیشتر زندگی کنیم زیرا که تعریف فرصت ها و زمان هیچوقت با ما نبوده است و نخواهد بود. عکاس: بابک ارجمندی20
سپیده | چهارشنبه 27 فروردين 1399
بابک | چهارشنبه 27 فروردين 139910
بسیار پُر مغز و لطیف 🙏🌷
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید