متابولیسم استخوان و تغییرات معدی روده ای

  • متابولیسم استخوان و تغییرات معدی روده ای
  • متابولیسم استخوان و تغییرات معدی روده ای
متابولیسم استخوان در مدت استراحت بیمار در تخت مقدار زیادی کلسیم از طریق ادرار دفع می شود. کلیه ها به طور طبیعی قادر نیستند واکنش مناسب نشان دهند، هیپرکلسیمی (داشتن کلسیم بیش از حد در خون) ممکن است ایجاد شود. هیپرکلسیمی ممکن است بعداً به تشکیل سنگ کلیه منجر شود. تغییرات معدی روده ای: فعالیت باعث تحریک حرکات روده می شود. بیمار بی حرکت به علت بی تحرکی و هیپرکلسیمی که باعث کاهش حرکات روده می شود در خطر ابتلا به یبوست است. یبوست ممکن است آنقدر شدید باشد که منجر به سفت و سخت شدن مدفوع شود. بیمار که مبتلا به عارضه فوق شده ممکن است دچار مدفوع آبکی شود که از نواحی سفت شده می گذرد. 10
فاطمه | شنبه 30 فروردين 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید