ارتفاع زدگی چیست؟

ارتفاع زدگی چیست؟
ارتفاع زدگی (بیماری ارتفاع) بر اثر کاهش اکسیژن رخ می دهد که معمولا در ارتفاعات زیاد اتفاق می افتد که اغلب به مراقبت های پزشکی نیاز دارد. دغدغه اصلی ارتفاع زدگی حاد می باشد که بیماری حاد کوهستان (AMS) نیز شناخته شده است، زیرا می تواند به تورم ریه ها منجر شود. این موضوع ضمناً می تواند تا ورم مغزی ناشی از ارتفاع نیز پیش رود که تهدید کننده جدی زندگی است و به مراقبت‌های پزشکی فوری نیاز دارد. درمان ارتفاع زدگی عبارت است از استراحت، پایین آمدن از ارتفاع و نوشیدن مایعات نوشیدن مایعات می تواند به شخص کمک کند تا به اندازه کافی با ارتفاع سازگار شود. در بسیاری مواقع، داروی استازولامید می تواند مانع بسیاری از عوارض جانبی باشد.10
مهرداد | يكشنبه 31 فروردين 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید