تغییرات قلبی و عروقی

تغییرات قلبی و عروقی
بیماری که در تخت استراحت دارد دچار فشار خون ارتو استاتیک می شود، اما ممکن است بیماری که مدت طولانی نشسته هم دچار چنین وضعیتی شود. فشار خون ارتو استاتیک زمانی که بیمار از حالت خوابیده یا نشسته به حالت ایستاده قرار می گیرد، فشاری معادل 15 میلی متر جیوه افت فشار خون سیستولیک است. بی حرکتی بیمار باعث کاهش حجم مایع در گردش می شود و واکنش خود مختار را کم می کند و موقعی که بیمار می ایستد این عوامل منجر به برگشت خون وریدی، کاهش فشار ورید مرکزی و کاهش ناگهانی حجم و افت فشار خون سیستولیک می شود، میزان تغییرات افزایش کار قلب را نشان می دهد. استراحت طولانی در تخت باعث افزایش استراحت قلب بین4-15 ضربه در دقیقه است. زمانی که از بیمار بی حرکت بخواهند تا فعالیت های جسمی را انجام دهد بر افزایش این تعداد تأکید بیشتری می شود. همزمان با افزایش کار قلب مصرف اکسیژن نیز افزایش می یابد. به این ترتیب قلب هنگام استراحت مداوم مشکل تر و با کارایی کمتر کار می کند. بیمار بی حرکت در خطر ابتلا به ترمبوز وریدی عمیق می باشد. یک ترمبوز شامل تجمع فیبرین، پلاکت ها، فاکتورهای انعقادی خون، عناصر سلولی خون که به دیواره ورید یا شریان متصل می شود، می باشد. گاهی باعث مسدود شدن مجرای عروق می شود. عواملی که می تواند فرد را مستعد لخته شدن خون کنند: کم شدن حجم مایع (هایپو ولومی) صدمه نسوج عمل جراحی ناهنجاری های انعقادی لخته خون وریدی، بیمار را در خطر ابتلا به آمبولی ریوی که عارضه خطرناکی است قرار می دهد. آمبولی ریوی لخته خونی است که در سیستم وریدی حرکت می کند و قسمتی از سیستم شریانی ریه را مسدود نموده و جریان خون به ریه را مختل می سازد. بیماران سالمند که بی حرکت بوده و تحت عمل جراحی قرار گرفته اند در معرض خطر شدید آمبولی ریه هستند. 20
فاطمه | دوشنبه 1 ارديبهشت 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید