چرخه قاعدگی و فعالیت ورزشی

چرخه قاعدگی و فعالیت ورزشی
بسیاری از زنان ورزشکار و مربیان آن‌ها، نگران تاثیر چرخه قاعدگی بر عملکرد ورزشی می‌باشند. به ویژه، آن‌ها نگرانند که در مراحل مختلف چرخه، چه نوسانات هورمونی رخ می‌دهد که موجب تغییرات مشابهی در عملکرد ورزشی زنان می‌شود. به نظر این نگرانی‌ها منطقی می‌رسد؛ زیرا استروئیدهای جنسی زنان - استروژن و پروژسترون - بر برخی متغیر‌های فیزیولوژیکی مانند استفاده از سوبسترا و دمای بدن تاثیر می‌گذارند. با وجود این، هرچند گزارش‌هایی نشان می‌دهند علمکرد زنان ورزشکار در مراحل مختلف چرخه قاعدگی تغییر می‌کند، اما شواهد علمی این موضوع را تایید نمی‌کنند. اتفاق نظری بین کارشناسان ورزشی وجود دارد که در مراحل گوناگون چرخه قاعدگی، تغییرات بارزی در عملکرد هوازی، عملکرد بی‌هوازی و قدرت عضلانی رخ نمی‌دهد. هم‌چنین، ورزشکاران و مربیان نباید نگران باشند؛ زیرا رویداد ورزشی در مرحله خاصی از چرخه قاعدگی یک ورزشکار انجام می‌شود و عملکرد او افزایش می‌یابد یا تحت تاثیر این شرایط قرار می‌گیرد. البته، اگر قاعدگی یا خون‌ریزی با درد و گرفتگی عضلانی همراه باشد، برعملکرد تاثیر میگذارد. 10
مهرداد | چهارشنبه 3 ارديبهشت 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید