آیا می توان به تنهایی و در چهار چوب یک عکس حرفی زد؟

آیا می توان به تنهایی و در چهار چوب یک عکس حرفی زد؟
آیا می توان به تنهایی و در چهار چوب یک عکس حرفی زد؟ بدون آنکه توضیحی بر آن بنویسیم! یکی از نیازهای ما انسان ها ارتباط برقرار کردن با سایر انسان هایی است که در اطراف ما زندگی می کنند. انسانهایی با تفکرات و جهانبینی های گوناگون. بشر در گذر زمان راههای گوناگونی را برای بیان فکر و احساساتش یافته است. نقاشی، زبان، خط، موسیقی و ..... ثبت تصویری لحظات یکی از جالبترین اختراعات بشر است. اکنون در عصر شتابان تکنولوژی های دیجیتال هر روز به میزان استفاده از این اختراع افزوده می‌شود. استفاده‌های شخصی، هنر، آموزشی، نظامی و امنیتی، تفریحی، بهداشت، ... و در ابعاد بسیار زیاد در کسب و کارها (خصوصا دیجیتال)، ارزش این اختراع را درخشان کرده است. در سال ۲۰۲۰ برآورد می‌گردد انسانها در حدود 1,436,300,000,000 عکس بگیرند. عکس شما چطور و چگونه می تواند در بین این همه عکس مخاطبش را پیدا کند؟! در جواب پرسش این پست، باید پرسید که مخاطب شما کیست و در چه فضایی و چه زمانی و .... نگاره گر عکس شما خواهد بود! این مطلب در دست تکمیل است... لطفا شما هم دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.بابک | شنبه 26 بهمن 1398
علی عکس بدون توضیحات، مانند جلد کتاب است بدون صفحاتش!سه‌شنبه 29 بهمن 1398 | 3 سال پیش