تأثیر بی حرکتی بر روانی اجتماعی و در سالمندان

تأثیر بی حرکتی بر روانی اجتماعی و در سالمندان
تأثیرات روانی اجتماعی: بی‌حرکتی ممکن است منجر به واکنش‌های عاطفی، ذهنی، حسی، فرهنگی و اجتماعی شود. متداول ترین تغییرات عاطفی عبارتند از: افسردگی، تغییرات رفتاری، اختلال در خواب و بیداری و قدرت مقابله می باشد. بیمار بی حرکت به علت تغییراتی که در نقش، خود پنداری، استقلال و دیگر عوامل پیدا می‌کند، دچار افسردگی می‌شود. افسردگی یک اختلال عاطفی است که توسط احساسات شدید غم، افسردگی شدید و دلتنگی، بی ارزشی، احساس پوچی و ناامیدی نامتناسب با واقعیت به وجود می‌آید. تأثیر بی حرکتی در سالمندان: ▪ کاهش حرکت و عملکرد ▪ ضعف، خستگی و افزایش خطر سقوط ▪ تنفس سطحی در نتیجه خطر پنومونی ▪ چرخش و وضعیت نامناسب بد که سبب از هم گسیختگی پوست و زخم فشاری می‌شود. ▪ بی‌اشتهایی، تغذیه ناکافی که سبب سوء تغذیه می شود. ▪ اختلال در الگوی خواب که سبب خستگی، افسردگی و گیجی می شود. 10
فاطمه | شنبه 6 ارديبهشت 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید