تاثیر استفاده از الکل در ورزش

تاثیر استفاده از الکل در ورزش
نکات اصلی بیانیه کالج آمریکایی پزشکی ورزشی درباره استفاده از الکل در ورزش‌‌ها • خوردن زیاد الکل می‌تواند تاثیر زیان باری بر مهارت‌های ذهنی - حرکتی زیادی از جمله زمان عکس العمل، هماهنگی دست و چشم، دقت، تعادل و هماهنگی پیچیده، داشته باشد. • خوردن زیاد الکل در کل بر عملکردهای متابولیکی و فیزیولوژیکی مانند متابولیسم انرژی، حداکثر اکسیژن مصرفی، تواتر قلبی، حجم ضربه‌ای، برون‌ده قلبی، جریان خون روانه عضله، تفاوت خون سرخرگی – سیاهرگی، یا فعالیت ورزشی طولانی مدت در یک محثط سرد را مختل کند. • قدرت، توان، استقامت عضلانی موضعی، سرعت و استقامت قلبی – عروقی با خوردن الکل نه تنها بهتر نمی‌شود، بلکه کاهش نیز می‌یابد. • الکل، دارویی است که بیش‌ترین مصرف را در مقایسه با داروهای دیگر در ایالات متحده دارد و اصلی عامل بسیاری از تصادفات و پیامدهای آن می‌باشد. هم‌چنین، شواهد مستند زیادی نشان می‌دهند مصرف بیش از حد الکل به مدت طولانی می‌تواند باعث تغییرات بیمار گونه‌ای در کبد، قلب، مغز و عضله شود که در نهایت به معلولیت و مرگ منجر می‌شوند. • تلاش‌های جدی و مستمری باید انجام شود تا به ورزشکاران، مربیان، معلمان ورزش، پزشکان، پزشکیاران، رسانه‌های ورزشی و عموم، آثار خوردن زیاد الکل بر عملکرد بدنی انسان و نیز مشکلات بالقوه حاد و مزمن مصرف بیش از حد آن، آموزش داده شود. 10
مهرداد | شنبه 6 ارديبهشت 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید