آیا تیپر می‌تواند عملکرد را افزایش دهد؟

آیا تیپر می‌تواند عملکرد را افزایش دهد؟
ورزشکاران استقامتی و بی‌هوازی -هر دو- از پیپر برای به حداکثر رساندن عملکرد در مسابقه‌ای ویژه استفاده می‌کنند. کاهش حجم و یا شدت تمرین برای دوره زمانی کوتاهی به بازیافت از تمرین پیشین و مطلوب‌تر، به فراجبرانی یا افزایش توانایی‌های عملکردی منجر می‌شود. تیپر توسط شمار ورزشکاران زیادی استفاده می‌شود، مثل:وزنه‌برداران، شناگران، ورزشکاران سه‌گانه، دونده‌ها و دوچرخه سواران المپیکی. تیپر می‌تواند به افزایش موارد زیر منجر شود: • 5% تا 6% در عملکرد دوچرخه سواری • بیش از 20% در قدرت و توان • 1% تا 9% در VO2peak • 15% در حجم سلول‌های قرمز خون • 5% در تستوسترون سرم • 10% در سلول‌های ایمنی ضد التهابی • بهتر شدن خلق و خو همه این عوامل می‌توانند به افزایش عملکرد منجر شوند. افزایش عملکرد ناشی از یک تیپر می‌تواند کاملاً متغیر باشد، اما حتی افزایش‌های اندک نیز می‌تواند برای ورزشکار به ویژه در یک مسابقه‌ی بزرگ ارزشمند باشد. تیپر می‌تواند از 7 تا 30 روز به درازا بینجامد و به طور طبیعی مستلزم افزایش شدت تمرین در حد مختصر می‌باشد. حجم تمرین به طور طبیعی از 40% تا 90% بسته به میزان خستگی ورزشکار،نوع ورزشکار و مدت تیپر کاهش می‌یابد. تیپری که نوعاً توسط بازیکنان هندبال بعد از اجرای حجم زیاد تمرین با وزنه به مدت 4 هفته استفاده می‌شود عبارت است از: تمرین قدرتی با استفاده از 90% تا 95% 1RM اسکاتت منجر می‌شود، اما افزایش‌ها در پرس سینه و اسکات توانی -هردو- معنادار بوده اس، اما باعث افزایش معنادار توانایی پریدن نشده است، تیپر می‌تواند بخش مهمی از برنامه‌ریزی یک تمرین ورزشی باشد. 10
مهرداد | دوشنبه 8 ارديبهشت 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید