انواع رژیم های غذایی

انواع رژیم های غذایی
رژیم های غذایی بیمارستانی رژیم های روتین بیمارستان عبارتند از: معمولی، رژیم مایع و رژیم نرم رژیم غذایی معمولی (رگولار): راهنمای برنامه ریزی: • باید با توجه به شرایط بالینی بیمار رژیم غذایی او از تمامی گروه های اصلی غذایی (نان و غلات، شیر و فرآورده ها، گوشت، حبوبات، سبزیجات و میوه ها) در حد تامین نیازهای غذایی روزانه تشکیل شده باشد. • موارد تجویز: برای سهولت در تغذیه بیمار در بیمارستان تجویز می‌شود ولی در درمان غذایی بیماران کاربرد ندارد. بعضی از مهمترین علل تغییر در کیفیت و کمیت رژیم غذایی رگولار: ▪ لزوم تغییر در قوام و غلظت غذایی مصرفی مانند استفاده از رژیم غذایی نرم (آسیب های فک ،دهانی و...)، موارد کاربرد رژیم مایع رقیق یا غلیظ (دیسفاژی یا سختی در بلع) ▪ لزوم افزایش یا کاهش در محتوای انرژی غذای مصرفی؛ مانند استفاده از رژیم غذایی پر کالری یا کم کالری ▪ تغییر در میزان مصرف یک یا چند ماده مغذی مانند استفاده از رژیم های غذایی پر پروتئین (سوختگی، فقر پروتئینی و...) یا کم سدیم (هیپرتانسیون) ▪ افزایش و کاهش مواد غذایی پر حجم، مانند کاربرد رژیم غذایی محدود از فیبر یا پر فیبرتغییر در تعداد وعده های غذایی (حالات بالینی که منجر به بی اشتهایی توام با افزایش نیاز بدن به مواد مغذی می شود). 20
فاطمه | چهارشنبه 10 ارديبهشت 1399
بابک | پنجشنبه 11 ارديبهشت 139910
🙏
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید