چگونه عرق دفعی خود را محاسبه کنیم؟

چگونه عرق دفعی خود را محاسبه کنیم؟
قبل از فعالیت ورزشی خودتان را بدون لباس وزن کنید و واحد پوند را به اونس برگردانید (1 پوند=16 اونس) یک فعالیت ورزشی استاندارد انجام دهید (برای مثال دویدن یا دوچرخه سواری به مدت 30 ثانیه) میزان مایعات دریافتی به اونس را یادداشت کنید. پس از فعالیت ورزشی و خشک کردن عرق‌تان، خودتان را بدون لباس وزن کنید. میزان عرق ریزیچت را به روش زیر محاسبه کنید میزان عرق ریزی (اونس در ساعت)= (وزن ورزشکار قبل از فعالیت ورزشی {اونس} + مایع دریافتی {اونس}) – (وزن ورزشکار پس از فعالیت ورزشی) ساعت‌هایی که فعالیت کرده‌اید. با استفاده از چنین محاسبه‌ای می‌توانید متوجه شوید چه میزان مایعات نیاز دارید تا هنگام فعالیت ورزشی بخورید. فراموش نکنید شرایط محیطی، شدت فعالیت ورزشی و میزان آب‌رسانی پیش از فعالیت ورزشی بر میزان آبی که از راه عرق‌ریزی دفع می‌شود، تاثیر می‌گذارد. هم‌چنین، اطلاع از میزان عرق‌ریزی به شما کمک می‌کند تا مایعات بیش از حدی ننوشید. 00
مهرداد | چهارشنبه 10 ارديبهشت 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید