باد صبا و پیام رسانی

باد صبا و پیام رسانی
باد صبا، بادی لطیف و خنک است که در بهار می‌ وزد. نسیمی خوش دارد و گلها از آن بشکفد و عاشقان راز با او گویند.(دهخدا) در شعر حافظ، خبر رسانی باد صبا گاه یک سویه است و گاهی چاپار است و دو سویه. باد صبا مداوم بین دلداده و دلبر، در رفت آمد است و حافظ از او میخواهد لحظه ای او را از معشوق بی خبر نگذارد. در اشعار حافظ باد صبا دارای: 1- نقش ارتباطی است و همیشه پیام آور شادی و سرور است و همواره از دو موضوع مطلع است. - شرح حال پریشانی دلداده یا همان شاعر - خبر از دلبر و نشانی خانه و کوی او 2-نقش مجرا مهم ترین نقش باد صبا نقش مجرا و انتقال دهنده او است. همواره با خود بو و عطر یار و گیسوی او را برای شاعر حمل می کند. همانگونه که دیوید برلو نظریه پرداز معروف در مبحث (معنی معنی) به آن اشاره می کند. 3-پیک صبا گاهی شاعر به باد صبا نقش فیزیکی می دهد او را قاصدی در نظر می گیرد که نرم و آهسته می آید. چون شاعر در انتظار رسیدن اوست گاهی او را بخاطر آهستگی‌اش بیمار میخواند. با شرح احوال باد صبا و اطلاع رسانی‌اش می توان فهمید که این باد بهاری بسیار عمیق تر و پر بار تر از تمام پیام رسان های امروزی برای حافظ عمل می کرده است. نه تنها حامل اطلاعات دلدار است بلکه بوی او و راه کویش را نیز می داند. که در مقایسه اندکی با چت های دلداران امروز، که نه تنها منظور سخن را به یکدیگر نمی‌توانند برسانند. بلکه در درک پیام با سو فهم های بسیاری مواجه می شوند. می توان در لحظه کوچکی از خود پرسید دلیل این همه تفاوت در آنچه ما امروز وضوح و شفافیت رسانه ای می خوانیم با ابهام و رمز و راز پیام رسان حافظ یا همان باد صبا در چیست؟ شما چگونه می اندیشید. آیا باد صبا می تواند در بهار بوی دلدار را برای شما بیاورد؟ 30
سپیده | يكشنبه 14 ارديبهشت 1399
علی | يكشنبه 14 ارديبهشت 139910
تا یار که را خواهد و میلش به که باشد
بابک | دوشنبه 15 ارديبهشت 139900
اگر از اعماق وجود بخواهیم بویش را می شنویم! 🙏
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید