نوع اسید آمینه در مکمل

نوع اسید آمینه در مکمل
ترکیب اسیدهای آمینه‌ی یک مکمل پروتئینی مهم است که برای ورزشکار مدنظر قرار بگیرد. اسیدهای آمینه می‌توانند به اسید آمینه‌های ضروری که توسط بدن تولید نمی‌شوند و بنابراین باید از راه غذا واردبدن شوند – و یا اسید آمینه هایی غیر ضروری – که می‌توانند در بدن تولید شوند – طبقه بندی شوند. به علاوه، اسیدهای آمینه می‌توانند به عنوان اسیدهای آمینه شاخه‌دار (BCCAs) یا بدون شاخه طبقه بندی شوند. به نظر می‌رسد اسیدهای آمینه ضروری اگر با کمی اسیدهای آمینه‌ی غیر ضروری ترکیب شوند، محرک‌های اصلی سنتز پروتئین عضلانی به شمار می‌روند. علاوه بر نقش آن‌ها به عنوان یک سوبسترا برای اکسایش و در نتیجه تولید ATP، اسیدهای آمینه شاخه‌دار به ویژه لوسین مهم‌ترین محرک‌های سنتز پروتئین عضلات اسکلتی می‌باشند. بنابراین، ممکن است مهم باشد که در یک مکمل پروتئینی به ویژه زمانی که هدف مکمل‌سازی، افزایش و یا حفظ توده‌ی بدون چربی است، اسید آمینه‌های ضروری و BCCAs گنجانده شوند. 10
مهرداد | يكشنبه 14 ارديبهشت 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید