عرق کردن و پوشیدن تی-شرت

عرق کردن و پوشیدن تی-شرت
هنگام فعالیت ورزشی در گرما، اولین وسوسه در آوردن تی-شرت خود و فعالیت ورزشی که با حداکثر برهنگی است. هر چند در نگاه اول، این کار به نظر منطقی می‌رسد اما بار دیگر درباره آن بیندیشید. عرق زمانی خیلی فایده دارد که در سطح پوست بماند و از راه پدیده خنک کنندگی تبخیری بدن را خنک کند. این تاثیر خنک کنندگی بر جریان خون روانه پوست تاثیر میگذارد؛ زیرا بدین ترتیب خون خنک می‌شود و به مرکز بدن بر می‌گردد تا داخل بدن را نیز خنک کند. اگر عرق قبل از آنکه بتواند در چرخه فرایند‌های تبخیری استفاده شود از سطح پوست فرو افتد، شما تاثیر خنک کنندگی اصلی بدن را ضفیف کرده‌اید. این موضوع به ویژه هنگام فعالیت ورزشی شدید یا در شرایط بسیار گرم (جایی که مقادیر عرق زیاد باشد) به خوبی صدق می‌کند. برای خنک کردن تبخیری، پوشیدن یک تی-شرت سفید یا رنک روشن با پوشیدن تی_شرت‌هایی که از میکرو الیاف‌های خاصی ساخته شده‌اند (برای مثال: لباس‌های ساخته شده توسط آندر آرمور و کول مکس) و امکان باقی ماندن مناسب عرق در سطح پوست را ممکن می‌سازند، کارآمدی زیادی دارد. به علاوه، قرار دادن پوست در معرض مستقیم موج UV الکترومغناطیسی ناشی از تابش خورشید نیز می‌تواند سرطان پوست را افزایش دهد. 00
مهرداد | سه‌شنبه 16 ارديبهشت 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید