انواع رژیم های پروتئینی

  • انواع رژیم های پروتئینی
  • انواع رژیم های پروتئینی
  • انواع رژیم های پروتئینی
انواع رژیم های پروتئینی: • رژیم غذایی با پروتئین نرمال • رژیم غذایی با پروتئین تغییر یافته رژیم غذایی با پروتئین نرمال (normal protein diet) - تعریف 0/8 تا 1 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یا حدود ۶۰ تا ۶۵ گرم در روز برای بزرگسالان. - در دوران های مختلف زندگی (بارداری، شیردهی و رشد)، بدن به مقدار بیشتری (حدود 1/5 تا ۲ گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) نیازمند است. رژیم غذایی با پروتئین تغییر یافته (diet protein modified) تعریف: رژیمی است که مقدار خاصی از پروتئین را تجویز نموده یا مقدار یک پروتئین و اسید آمینه را محدود می نماید. ▪ liberal protein diet ▪ low protein diet ▪ minimal protein diet ▪ high protein diet ▪ very high protein diet مثال هایی از کاربرد بالینی انواع رژیم های تغییر یافته در محتوای پروتئین: - افزایش دریافت پروتئین: تب، هیپرتیروئیدیسم، از دست دادن پروتئین بدن (سوختگی های شدید، نفریت، ناتوانی برای سنتز پروتئین (بیماری کبدی)، ناتوانی جذب پروتئین (بیماری سلیاک)، دریافت ناکافی پروتئین (گرسنگی های طولانی مدت و کواشیورکور). - کاهش دریافت پروتئین: کاهش توانایی بدن برای دفع فرآورده‌های زائد پروتئینی (کومای کبدی، گلومرولونفریت حاد) - محدود کردن اسید آمینه های خاص درحالت ویژه (pku) 10
فاطمه | شنبه 20 ارديبهشت 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید