وعده‌های غذایی مسابقه

وعده‌های غذایی مسابقه
هدف از وعده غذایی قبل از مسابقه عبارت است از افزایش عملکرد در مسابقه. هدف وعده غذایی بعد از مسابقه نیز عبارت است از کمک به بازیافت، به طوری که عملکرد در تمرین یا یک مسابقه متوالی (مانند یک تورنمنت قهرمانی که در آن مسابقه در چند روز متوالی برگزار می‌شود)، به حداکثر میزان برسد. به طور کلی، هدف از وعده‌های غذایی پیش از مسابقه عبارت است از: به حداکثر رساندن کربوهیدرات در دسترس برای استفاده هنگام متابولیسم در مسابقه پیش رو و هدف وعده غذایی پیش از مسابقه عبارت است از بازسازی ذخایر گلیکوژن عضله و کبد، به طوری که آن‌ها بتوانند برای متابولیسم در وهله کار بعدی، در دسترس قرار گیرند. بنابراین وعده های غذایی قبل و بعد از مسابقه باید از کربوهیدرات هایی که به آسانی هضم شوند، تشکیل شود. 00
مهرداد | سه‌شنبه 23 ارديبهشت 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید