وعده غذایی مناسب پیش از مسابقه

وعده غذایی مناسب پیش از مسابقه
اگر وعده غذایی مناسب قبل از مسابقه با مواد مغذی دریافتی هنگام فعالیت ورزشی طولانی مدت و تغذیه مناسب هنگام تمرین همراه شود، احتمال افزایش عملکرد در هر نوع رویداد ورزشی را به دنبال دارد. در زیر خطوط راهنمای وعده غذایی قبل از مسابقه ارائه شده است: • وعده‌های غذایی نباید به صورتی باشد که ورزشکار گرسنه بماند و ضمناً نباید غذای هضم نشده در شروع مسابقه در معده باقی مانده باشد.وعده‌های غذایی باید چربی و فیبر کمی داشته باشند تا تخلیه معدی افزایش یابد و ناآرامی‌های معده را به حداقل برساند.وعده غذا باید تقریباً 200 تا 300 گرم کربوهیدرات داشته باشد.وعده غذایی که 3 تا 4 ساعت قبل از فعالیت ورزشی خورده می‌شود، می‌تواند یک مکمل یا یک غذای جامد زود هضم باشد.اگر یک وعده غذایی یک ساعت قبل از فعالیت ورزشی خورده شود، باید وعده غذایی آبکی باشد تا تخلیه معدی را به حداکثر برساند.هر نوع برنامه وعده غذایی قبل از مسابقه، باید قبل از مسابقه اصلی امتحان شود. این خطوط راهنمای عمومی باید عادت شود تا نیازهای فردی یک ورزشکار یا یک رشته ورزشی را تأمین کنند. وعده‌های غذایی قبل از مسابقه، می‌توانند به عملکرد کمک کنند، در حالی که وعده‌های غذایی پس از مسابقه، موضوع بخش بعدی است که می‌توانند با بازیافت به گونه ای کمک کنند که عملکرد را در فعالیت ورزشی بعدی (خواه یک تمرین یا یک تورنمنت باشد) به حداکثر برساند. 00
مهرداد | شنبه 27 ارديبهشت 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید