بهداشت ناخن

بهداشت ناخن
ناخن ها علاوه بر اینکه از نظر زیبایی مورد توجه هستند در برداشتن اجسام و لمس آن ها و محافظت از انگشتان موثرند. ناخن توسط سلول های زنده پوستی انگشتان دست و پا و از کراتین که یک پروتئین سخت است ایجاد می‌شوند. ناخن شامل قسمت‌های مختلف است: 1- قسمت پنهان ناخن که ریشه ناخن بوده و در آن رشد ناخن صورت می‌گیرد. 2- قسمت قابل رؤیت ناخن که ما از آن به نام ناخن یاد می کنیم از کراتین مرده تشکیل یافته و کمی محدب می‌باشد. اساساً بی رنگ است اما به واسطه شبکۀ مویرگ های خونی که زیر آن واقع است صورتی به نظر می‌آید. 3- پوست زیر ناخن از بافت پیوندی تشکیل یافته و در آن عروق خونی و اعصاب وجود دارد و نقش تغذیه قسمت قاب قابل رویت را به عهده دارد. ناخن به طور طبیعی 3 میلی متر در ماه رشد می کند. عواملی که روی رشد ناخن اثر می‌گذارند شامل سن، سطح فعالیت و ارث می باشند. رشد ناخن های دست سریع تر از ناخن های پا می باشد. در فصل تابستان رشد ناخن ها سریع تر از زمستان است. ناخن ها روی دستی که با آن فعالیت انجام می‌شود یعنی دست راست رشد سریع تر دارند و رشد ناخن در مردها سریعتر از زنان است به جز در حاملگی و سن پیری. 10
فاطمه | دوشنبه 29 ارديبهشت 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید