دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ
روند سایت خود را حتما آنالیز کنید. تجزیه و تحلیل ها می توانند به شما نشان دهند کدام قسمت های سایت برای مخاطب پر بیننده تر و محبوب تر هستند. همچنین می توانید ببینید کاربران شما از چه طریقی به سایت شما وارد شده اند، از شبکه های اجتماعی، موتورهای جستجو، تبلیغات کلیکی و... در نظر داشته باشید تحلیل ها زمانی ارزشمند هستند که با نظر سنجی و پرسش مستقیم از کاربران همراه شود. دریافت حس کاربران از سایت شما نقش مهمی در تصمیم گیری های شما ایفا می کند. با استفاده از این داده ها می توانید نتیجه گیری نمایید و رویکردهای خود را تطبیق دهید. به عنوان مثال، اگر افراد زیادی از طریق موبایل به سایت شما دسترسی پیدا می کنند، باید مطمئن شوید که وب سایتتان پاسخ گوی صفحات موبایل نیز باشد. کلید‌واژهگوگلدیجیتال مارکتینگکسب و کار آنلاینگوگل آنالیتیکسگوگل آنالیزگوگل کنسول1251 بازدید
دیجیتال مارکتینگمجموعه آموزش های دیجیتال مارکتینگ برای انجام تجارت های آنلاین، اولین گام های شما در موفقیت آنلاین - بازاریابی حضور آنلاین
دیجیتال مارکتینگمجموعه آموزش های دیجیتال مارکتینگ برای انجام تجارت های آنلاین، اولین گام های شما در موفقیت آنلاین - ایجاد حضور آنلاین
دیجیتال مارکتینگمجموعه آموزش های دیجیتال مارکتینگ برای انجام تجارت های آنلاین، اولین گام های شما در موفقیت آنلاین - اهداف آنلاین شما
دیجیتال مارکتینگمجموعه آموزش های دیجیتال مارکتینگ برای انجام تجارت های آنلاین، فرصت های اینترنتی - فرصت دیجیتالی شما
دیجیتال مارکتینگمجموعه آموزش های دیجیتال مارکتینگ برای انجام تجارت های آنلاین، فرصت های اینترنتی - معرفی بنگاه الکترونیکی