خون

خون
خون مایعی است که در سیستم بسته عروق گردش می کند و همراه با قلب، دستگاه گردش خون را تشکیل می‌دهند. این دستگاه مسئول رساندن احتیاجات بدن از نظر اکسیژن و مواد مغذی می باشد و نیز در خارج ساختن فرآورده های زائد اهمیت دارد. رنگ خون بسته به میزان اکسیژن آن فرق می‌کند، بنابراین هرچه درصد اکسیژن اشباع شده در خون بیشتر باشد رنگ خون روشن تر است. خون شامل مایعی به نام پلاسما است که در آن تعداد بسیار زیادی سلول یا گویچه شناور هستند. پلاسما ۵۵ درصد حجم خون و گویچه ها ۵۴ درصد آن را تشکیل می دهند. کل حجم خون یک فرد بالغ ۵-۶ لیتر می باشد. گویچه های خون به سه دسته اصلی تقسیم می شوند: 1- گلبول های قرمز یا اریتروسیت ها: این گویچه ها به وسیله پروتئینی به نام هموگلوبین، اکسیژن لازم برای بافت ها را حمل می‌کنند. گلبول های قرمز در مغز استخوان تشکیل می‌شوند. تعداد گلبول های قرمز ۴ تا ۶ میلیون در هر میلی متر مکعب خون است. 2- گلبول های سفید یا لکوسیت ها: به تعداد کمتری نسبت به گلبول‌های قرمز در خون وجود دارند. وظیفه آن ها دفاع از بدن در مقابل عفونت‌ها می باشد. گلبول های سفید ۵ تا ۱۰ هزار در هر میلی متر مکعب خون است. 3- پلاکت ها یا ترومبوسیت ها: پلاکت ها از سلول های کوچکی در مغز استخوان ساخته می‌شوند و در انعقاد طبیعی خون نقش دارند. تعداد آنها ۴۰۰ تا ۵۱۰ هزار در هر میلیمتر مکعب خون است. عروق خونی خون توسط عمل قلب به داخل سیستم بسته‌ای از رگ ها پمپ می شود، این رگ‌ها سه نوع هستند: 1- شریان ها یا سرخرگ ها خون را از قلب به بافت‌های بدن حمل می‌کنند. معمولاً دارای خون اکسیژن دار و به رنگ قرمز روشن می باشند، به استثناء شریان ریوی که دارای خون تیره رنگ می باشد. 2- ورید ها یا سیاهرگ ها خون را از بافت ها به سمت قلب حمل می‌کنند و نسبت به شریان ها دارای خون تیره تری می باشند، به استثناء ورید ریوی که خون اکسیژن دار را حمل می‌کند، بنابراین دارای خون روشن می باشد. 3- مویرگ ها رگ های بسیار کوچکی که عمل تبادل آب و مواد غذایی با اندازه مولکولی کوچک از خلال آن انجام می گیرد. 10
فاطمه | چهارشنبه 31 ارديبهشت 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید