نوشیدن آب بیش از اندازه در فعالیت ورزشی

نوشیدن آب بیش از اندازه در فعالیت ورزشی
برای حفظ آب‌رسانی و جایگزینی مایعات دفعی، نوشیدن آب قبل، هنگام و پس از فعالیت ورزشی مهم است. باوجود این، نباید بیش از اندازه آب نوشید؛ زیرا می‌تواند به افزایش بیش از حد حجم خون (هیپر ولمی) منجر شود، وضعیت بالینی جدی که در آن مایعات بیش از حد در خون وجود دارد و موجب رقیق شدن آن می‌شود. در مسابقات طولانی مدت افراد ممکن است بیش از حد آب بنوشند که البته جایگزین کردن مایعات دفعی نیز بسیار مهم است. 10
مهرداد | يكشنبه 11 خرداد 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید