آماده شدن برای مسابقه در ارتفاع

آماده شدن برای مسابقه در ارتفاع
مسابقه دادن یا تفریح کردن در ارتفاع متوسط تا زیاد به برخی آمادگی‌ها نیاز دارد تا آثار منفی ارتفاع به حداقل برسد. نوعاً، این بدان معناست که شخص باید سطحی از سازگار شدن (طبیعی) و سازگار شدن (مصنوعی) را در ارتفاعی به دست آورد که مسابقه یا تفریح در آن انجام می‌شود. در مورد ارتفاع متوسط، راهبردهایی عبارتنداز: وارد شدن به مکان مورد نظر یک هفته یا بیش‌تر، قبل از شروع مسابقه یا رفتن به ارتفاع و مسابقه دادن در آنجا و سپس ترک ارتفاع بلافاصله پس از مسابقه تا عوارض و آثار منفی ناشی از قرار گرفتن در معرض ارتفاع به حداقل برسد. در مورد ارتفاعات زیادتر، کار را باید از ارتفاع متوسط شروع کرد تا سازگار شدن (طبیعی) با موفقیت تحقق یابد. 10
مهرداد | سه‌شنبه 13 خرداد 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید