مرحله نوزادی

مرحله نوزادی
دوران نوزادی ۴ هفته اول پس از تولد می‌باشد که مرحله ایجاد تطابق های فیزیولوژیکی متعدد برای زندگی خارج رحمی بوده و بسیار دوره آسیب پذیری می باشد. این مسئله موجب میزان بالای مرگ و میر وصدمات نوزادی می شود. بیشترین میزان مرگ و میر نوزادی نیز در ۲۴ ساعت اول زندگی روی داده و ۵۶ درصد از موارد مرگ کمتر از یک سال را شامل می شود. انتقال از زندگی داخل رحمی به زندگی خارج رحمی حادثه‌ای مهیج است که تغییرات فیزیولوژیکی قابل توجه و موثری را توسط نوزاد جهت حفظ بقا می طلبد. جنین محیطی را ترک می کند که در آن به طور کامل زندگی اش حمایت شده بود و نیازهای او برای اکسیژن، تغذیه، دفع و تنظیم دما، با حداقل تلاش و تامین می گردید. در پی انقباضات رحم (که اکسیژن رسانی به جنین را به طور متناوب کاهش می دهد) و فشرده شدن بدن جنین با فشار بر سر و سینه و همچنین باز شدن اندام ها، لگن و ستون مهره ها در طول زایمان، نوزاد از رحم مادرش خارج می شود. 20
فاطمه | يكشنبه 18 خرداد 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید