پروهورمون چیست؟

پروهورمون چیست؟
در مسیرهای (که آثار قوی بر عضله سازی دارد) فراورده‌های میانجی وجود دارند. هر فرآورده یا ماده میانجی، یک پروهورمون نامیده می‌شود. از آنجایی که این پیش سازهای استروئیدی طبیعی در نهایت توسط آنزیم‌های گوناگون به تستوسترون تبدیل می‌شوند، ورزشکاران زیادی پروهورمون‌های مصنوعی را با این فرض استفاده می‌کنند که به محض ورود به بدن وارد مسیرهای استروئیدی شده و به افزایش ترشح تستوسترون درون‌زا منجر می‌شوند. تا همین اواخر، این عوامل می‌توانستند در مراکز تغذیه‌ای و بدون نسخه پزشک به عنوان مکمل‌های غذایی مجاز خریداری شوند. اما در سال 2005، انجمن غذا و داروی آمریکا (FDA)، متداول ترین پروهورمون‌های مورد استفاده را در فهرست مواد کنترل شده‌ی خود قرار داد و اکنون تنها با نسخه پزشک می‌توان آن‌ها را خریداری کرد. 00
مهرداد | سه‌شنبه 20 خرداد 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیوبلاگ
مهرداد غفاریمهرداد غفاریعضویت از سه‌شنبه 19 فروردين 1399من آن موجم که نبود حضورم به معنای نیستی من است.vayasport.cominstagram.com