دوران خردسالی

  • دوران خردسالی
  • دوران خردسالی
دوران خردسالی محبت و امنیت: کودک خردسال نیاز به محبت والدین و امنیت در محیط خانه دارد. بیشترین ترس ها و انواع ترس های واقعی و تصوری در کودکان خردسال شامل ترس از تاریکی، تنها ماندن (به خصوص در شب)، حیوانات (به‌خصوص سگ و مار)، موضوعات جنسی (ختنه کردن) و ابزارها و درد می باشد. بهترین راه کمک در غلبه به ترس کودکان اشتغال فعال آنان و دریافتن روش‌های علمی در سازش با تجربه ترسناک است. مواجه کردن کودکان با شیء ترسناک در یک موقعیت ایمن می‌تواند نوعی شرطی شدن و کم کردن حساسیت به وجود آورد. توضیح دادن در مورد مرحله تکاملی ترس ها و ناپدید شدن تدریجی آن ها می تواند کاری کند که والدین در برخورد با این ترس‌ها احساس امنیت کنند. وابستگی سوق دهنده به سوی استقلال: برنامه مراقبتی در کمک به این مسئله می‌تواند تلفیقی از بازی آزاد یا خلاق، بازی فعال در هوای آزاد، فعالیت های گروهی، اوقاتی از مصرف مختصر خوراکی و استراحت باشد. یکی از مسائلی که والدین در این مرحله با آن روبرو هستند، آماده کردن برای رفتن به کودکستان است. 10
فاطمه | سه‌شنبه 20 خرداد 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید