مراقبت های بهداشتی دوره نوباوگی

  • مراقبت های بهداشتی دوره نوباوگی
  • مراقبت های بهداشتی دوره نوباوگی
  • مراقبت های بهداشتی دوره نوباوگی
مراقبت های بهداشتی دوره نوباوگی سلامتی کودک از نوباوگی به وسیله پزشک خانواده، مراقبین بهداشتی و دندانپزشک تضمین می شود. آموزش بهداشت به وسیله والدین، معلمین و مراقبین بهداشتی مدرسه و برنامه های بهداشت همگانی صورت می گیرد. با این وجود مسئولیت سلامت کودک با والدین است. تدابیر مراقبتی و نظارت کودک در زمان بیماری به عهده والدین است. معاینه جسمی سالیانه در فصل بهار یا پیش از ورود به مدرسه باید انجام گیرد (قد، وزن، وضعیت قرار گرفتن، وضعیت شنوایی و بینایی، تشخیص مشکلات یادگیری و تحصیلی و انجام واکسیناسیون). معاینه دندان دو بار در سال باید انجام شود. بهداشت دهان و دندان یکی از معیارهای اصلی تکامل در این دوره افتادن دندان های شیری و جایگزینی ۲۸-۳۲ دندان دائمی می باشد. رعایت بهداشت دندان و معاینه منظم از نظر وجود پوسیدگی‌دندان، بخش‌های اساسی کنترل سلامتی در طی این دوره هستند. خواب و استراحت خواب کودکان سن مدرسه به ندرت آرام است. این کودکان معمولاً کابوس های شبانه دارند. نیاز به خواب کودک ۶ ساله، ۱۱-۱۲ ساعت می باشد؛ در حالی که در کودک ۱۲ ساله ۱۰ ساعت است. فعالیت کودک نوباوه به والدین باید متناسب با سن کودک مسئولیت‌هایی را برای چنین کودکانی در نظر بگیرند. کودک ممکن است تمایل به انجام کار برای کسب پول داشته باشد که والدین از نوع آن باید اطلاع داشته و در مورد خرج کردن آن معیارهای استاندارد افراد بالغ را در نظر نگیرند. آموزش مسائل جنسی در هر دو جنس به کودکان بزرگتر در مورد تغییرات جسمی بلوغ باید اطلاعات داده شود. موارد باید مطابق با ظهور علائم، سن تقویمی و سطح در کودک باشد و بر اساس واقعیت مطرح شود. پیشگیری از تجاوز جنسی آگاه کردن کودک از این نظر کمک می‌کند که از دوگانگی احساس نسبت به روابط جنسی رهایی یافته و به این نقطه نظر برسد که دسترسی به لذت توأم با خطر صدمه است. در ضمن در رابطه با عناوین همراه مثل سموم و قرص ها باید به کودک تذکر داده شود. کودک باید از پذیرفتن هدایا از افراد غریبه خودداری کند. 10
فاطمه | چهارشنبه 21 خرداد 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید